top of page

Medzinárodná konferencia o nepodmienenom základnom príjme

Konferenciu organizuje Maďarské združenie pre nepodmienený základný príjem v Budapešti ako súčasť seriálu konferencií organizovaných na túto tému v rôznych štátoch Európy a ako člen medzinárodného združenia “Nepodmienený základný príjem Európa” (Unconditional Basic Income Europe - UBIE). Účasť na konferencii potvrdilo 12 krajín, medzi nimi aj Slovensko. Zúčastňujú sa významní odborníci na túto tému, ktorí z pohľadu jednotlivých krajín prednesú ich pohľad na význam nepodmieneného základného príjmu, predstavy o spôsobe realizácie a o niektorých súvisiacich aspektoch realizácie systému.

see more original: http://priamademokracia-pd.sk/files/other/medzinarodna_konferencia_o_nepodmienenom_zakladnom_prijme.pdf

+ Recentes

Arquivo

bottom of page